• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2015
  • 2016
  • 2017

Korte geschiedenis van dameskoor Flair

Bovenstaande dia's en de jaartallen in onderstaande tekst zijn koppelingen naar enkele foto's uit de betreffende periode.

Op de home page heeft u in het kort kunnen lezen hoe koor Flair in 1968 is opgericht en nog steeds met veel plezier samen muziek maakt.

Een paar hoogtepunten uit de afgelopen 10 jaar willen wij u niet onthouden. Wij hebben 9 jaar met onze dirigente Ellen van den Berg diverse optredens verzorgd o.a.:

  • 2011: een concert in theater de Schuurkerk in Maassluis, dit omdat wij de Culturele Dag van Maassluis hadden gewonnen. Dit werd een geweldig concert met leuke intermezzo’s waaronder “Nico Meijer”.
  • 2013: Ons koor bestond 45 jaar, dat jaar hebben wij gevierd met o.a. het zingen van een medley uit Mamma Mia. Ook verzorgden wij dat jaar de district Korendag van VrouwenNetwerk, hier kwamen 5 dameskoren naar Maassluis en werden door ons de hele dag ontvangen in Het Kompas.
  • 2015: Traden wij op op de Korendag in Hoek van Holland in de Hoekstee en de 3 Maashave in Maassluis
  • 2016: In dit jaar kregen wij een nieuwe dirigent; Eric van Dalum, met hem studeren wij weer nieuw repertoire in en hebben wij ook al diverse optredens gehad, o.a. 2 x onze jaarlijkse Kerst Sing In in de Koningshof. Deze Kerst Sing In verzorgen wij al 11 jaar met veel succes.
  • 2017: In dit voor ons belangrijke jaar zijn wij een zelfstandig koor geworden met eigen statuten enz. In dit jaar is ook deze website gemaakt.                        

Wij hebben in 2017 wederom EEN KORENDAG voor vrouwenkoren georganiseerd in april. Met 160 vrouwen werd dit een geweldige dag. Als u op het jaartal 2017 vooraan in deze alinea drukt ziet u een leuke fotoreportage van deze dag.

Lettergrootte

Toegang tot het Ledenportaal

 Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) Ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt.
Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Flair en de AvG

Wij houden ons aan de AvG wetgeving; details in dit artikel.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.