Eric van Dalum

Eric van Dalum, dirigent en Marie-Christine Goergen,  pianoEric van Dalum, dirigent en Marie-Christine Goergen, piano

Na enkele prijzen op locale concoursen, behaalde hij in 1979 zijn eerste diploma, Kerkelijk Orgelspel.
Op het conservatorium begon hij met hoofdvak orgel, maar al snel ontvouwde hij andere activiteiten. Dat resulteerde in 3 diploma’s:

  • Docerend musicus orgel
  • Praktijkdiploma Kerkmuziek Kerkelijk orgelspel
  • Praktijkdiploma Kerkelijk Koorleider.

Sinds 1982 is hij Cantor-organist van de PKN Gemeente Rotterdam-Hillegersberg.
Hij is verbonden geweest aan Muziekcentrum “Opmaat” in Vlaardingen, waar hij als consulent basisonderwijs werkzaam is in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, alsmede verantwoordelijk voor theoretische opleiding van leerlingen die een vakopleiding ambiëren. Helaas heeft het Muziekcentrum in augustus 2013 de deuren moeten sluiten. Momenteel geeft hij binnen het onderwijs alleen nog les in Maassluis.

Als koordirigent is hij in het verleden verbonden geweest aan het vele koren in de omgeving.
Momenteel is hij dirigent van

  • Het Shantykoor “Die Maeze Sanghers” in Maassluis sinds januari 1998,
  • Mannenkoor Zanglust in Lekkerkerk sinds april 1996,
  • Het Rozenburgs Dameskoor sinds mei 1991,
  • Het Calandkoor in Rotterdam sinds mei 2008,
  • Gemengde Zangvereniging Cantando in Barendrecht sinds januari 2008
  • Het gemengd koor Chapeau in Rotterdam sinds april 2008.

Sinds oktober 2016 is hij als dirigent verbonden aan dameskoor Flair, nadat hij eerst in het seizoen daaraan voorafgaand al waarnemend dirigent was.
http://home.kabelfoon.nl/~dalumev/

Lettergrootte

Toegang tot het Ledenportaal

 Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) Ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt.
Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Flair en de AvG

Wij houden ons aan de AvG wetgeving; details in dit artikel.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.