Fotoreportages

Voor 2015

 • 2010
 • 2011
 • 2011
 • 2011 Act Nico Meijer
 • 2011 Mooie hoedjes voor het concert
 • 2012 Sister Act
 • 2013 45-jarig bestaan
 • 2013 Korendag groep mamma mia
 • Dag van de Cultuur 2013
 • Dancing Queen
 • Kerstzang 2010
 • Mamma Mia
 • Supercalifragitistis-expialidocious


Uit 2015

 • Etentje in de DrieMaashave 2015
 • Groepsfoto 2015 Drie Maashave
 • Optreden met De Kleine Band 2015


Uit 2016

 • 2016
 • 2016 - Groepsfoto
 • 2016 - Kerst Sing In Koningshof
 • De nieuwe regenboogkleuren 2016
 • Eten in het Albeda 2016
 • Jurienne Hollaar begeleidt met Danny Boy
 • Kerst Sing In 2016
 • Kerstzang 2016 bij de K.B.O.
 • Onze nieuwe dirigent Eric van Dalum 2016
 • Sing a Rainbow


Uit 2017

 • 2017 Die Juliska
 • 2017 Die Juliska
 • De Schoorsteenveger uit Chim Chim Cheree
 • De Vrolijke Noot uit Voorburg
 • Etentje 2017 Drie Maashave
 • Feest koor zelfstandig
 • Groepsfoto 2017
 • Haags Vrouwenkoor
 • Kerst Sing In Koningshof 2017
 • Kerst Sing Inn Koningshof 2017
 • Korendag 2017
 • Marie-Christine op dwarsfluit Korendag 2017
 • Optreden koor in Driemaashave
 • Optreden koor in Driemaashave
 • Statuten taart


Uit 2018

 • 4
 • Flair001 (2)
 • Groepsfoto mei 2018


Uit 2019

Lettergrootte

Toegang tot het Ledenportaal

 Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) Ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt.
Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Flair en de AvG

Wij houden ons aan de AvG wetgeving; details in dit artikel.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.