Korendag 2017

Op 20 april 2017 heeft ons koor een Korendag georganiseerd voor Dameskoren uit de regio. Dit is een groot succes geworden. De volgende koren deden hieraan mee:

  • Rozenburgs Dameskoor
  • De Vrolijke Noot uit Voorburg
  • Vrouwen Kamerkoor Delft
  • Het Haags Vrouwenkoor
  • En natuurlijk Dameskoor Flair uit Maassluis

De dag werd geopend door Jacqueline Edeling die een presentatie gaf van diverse balginstrumenten en zij zorgde ervoor dat de koren na het gezamenlijk inzingen de stemmen gesmeerd hadden.

De 5 deelnemende koren presenteerden zich daarna ieder een half uur met een keuze uit hun repertoire. Dit resulteerde in een gevarieerde muziek dag met voor elk wat wils. Er werd op hoog niveau gezongen onder deskundige begeleiding van de dirigenten en pianisten. Ook verzorgden Eric van Dalum op de piano met Marie Christine op de dwarsfluit 2 prachtige intermezzo’s.

Als jurylid was aanwezig Henny Westdijk die al tientallen jaren zelf korenfestivals organiseert en dus veel ervaring heeft.
Hij gaf ieder koor een eigen rapportage mee met opbouwende kritiek.

Een heerlijk lunch werd verzorgd door Rob en Richard van Elst, samen met leden van koor Flair. Dit werd zeer gewaardeerd door alle aanwezigen, vooral de heerlijke soep in een glas viel in de smaak. De zaal was prachtig aangekleed door een aantal dames van koor Flair. Ook droegen zij mooie nieuwe corsages die ook zelfgemaakt waren door een koorlid.

Het koor uit Rozenburg was voor de eerste keer aanwezig op deze Korendag die voor de 29ste keer werd georganiseerd en uit hun reactie te horen, zien wij hen vast weer terug volgend jaar.

Lettergrootte

Toegang tot het Ledenportaal

 Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) Ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt.
Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Flair en de AvG

Wij houden ons aan de AvG wetgeving; details in dit artikel.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.